Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 29/11/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHUE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221117 20: 05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/12/2022

2

A0288001

VPBANK TRUONG THI

63 TRUONG THI, PHUONG DIEN BIEN, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/12/2022

3

A0158031

CONG TY TOYODA GOSEI 2

LO F, KCN, TIEN HAI, XA TAY GIANG, TIEN HAI, THAI BINH

02283841380

20221129 00: 15

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0154007

SPEED MOTION VIET NAM

THON PHONG COC, XA XUAN MINH, THO XUAN, THANH HOA

02373725856

20221128 18: 21

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0158007

SONG HONG-NGHIA HUNG II

XA NGHIA THAI, NGHIA HUNG, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20221127 10: 12

49h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0158016

CONG TY TT PRO SPORT II

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20221126 18: 58

67h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1242181

KDT GAMUDA CDM

T1-BT08,DUONG 2.5 KDT GAMUDA,P.TRAN PHU, HOANG MAI, HA NOI

1900545415

20221130 09: 38

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 1/12/2022

8

A0155014

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG

C1-4 CCN PHU CUONG, XA PHU CUONG, DINH QUAN, DONG NAI

02513948958

20221129 18: 45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 1/12/2022


VPBank NEO