Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 29/5/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242170

CTY PANASONIC II

LO J1-J2 KCN THANGLONG,D.ANH,HN

02439288880

20220529 00: 00

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0103015

CONG TY TNHH NAM THUAN

THON RUC LIEN,THUYSON,T.NGUYEN

02253757799

20220529 00: 00

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0242166

CONG TY TNHH SEJONG VINA

KHU CN THACH THAT,QUOC OAI,HN

02439288880

20220529 00: 00

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 31/5/2022

4

A0102105

ATM CONG TY TOYOSHIMA VIET NAM

LO A5-A6 CNN NHIXUAN,HOCMON,HCM

02839485934

20220529 00: 00

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0242076

TOA NHA CEO

TOA NHA CEO,PHAMHUNG,TU LIEM, HN

02439288880

20220529 00: 00

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

TT BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20220529 00: 00

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 31/5/2022

7

A0310001

VPBANK HA THANH

72 NGUYEN TRAI, THANH XUAN, HN

02466640036

20220529 00: 00

 

ATM đã hoạt động bình thường

8

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

T.BANG,NGHIAHOA,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220529 13: 12

52h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 31/5/2022

9

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THONHAO,LIEUXA,YENMY,HUNGYEN

02213856666

20220530 14: 09

27h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 31/5/2022

10

A0242002

CONG AN HUYEN PHU XUYEN

TK THAO CHINH, TT PHU XUYEN, HN

02435378701

20220530 14: 52

27h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 31/5/2022

11

A0382001

VPBANK SON TAY

354 CHUA THONG,SONLOC,S.TAY,HN

02433100555

20220530 11: 08

31h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 31/5/2022

12

A0366001

ATM VPBANK BINH PHUOC

860 PHURIENGDO,DONGXOAI,B.PHUOC

02713883939

20220530 09: 03

32h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 31/5/2022

13

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QL5,MINHDUC,MYHAO,HUNGYEN

02213856666

20220529 07: 55

58h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 31/5/2022

14

A0197001

VPBANK CONG HOA

19C CONG HOA,P9,TAN BINH,TP HCM

02839485934

20220530 11: 56

29h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 31/5/2022

15

A0166001

VPBANK BIM SON

18 NGUYEN HUE,BIM SON,THANH HOA

02373771595

20220530 15: 13

26h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 01/06/2022

16

A0132029

TRUONG DH KTHC CAND

T. DHKT HAU CAN,TT HO, BAC NINH

02223893686

20220529 07: 56

58h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 31/5/2022

17

A0102114

CONG TY MAY BINH PHAT

LOSO1,KCN BINH AN, DI AN,B.DUONG

02743683979

20220529 11: 18

54h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 31/5/2022


VPBank NEO