Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 28/12/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHUE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

20221117 20: 05

 

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/01/2023

2

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

20221125 18:10

 

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/01/2023

3

A0132021

FINE LAND APPAREL VIET NAM

LO C4-C5 KCN DINH TRAM, XA HOANG NINH, VIET YEN, BAC GIANG

20221227 17:00

 

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/01/2023

4

A0242122

SAN BAY NOI BAI

SANH A2, NHA GA T2, SAN BAY NOI BAI, SOC SON, HA NOI

20221229 12: 06

 

 

Đã di dời

5

A0360001

VPBANK LANG SON

125-127 LE LOI, PHUONG VINH TRAI, LANG SON, LANG SON

20221229 12: 12

29h

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/12/2022

6

A0242163

CONG TY GOLDSUN PHU MINH

KCN PHU MINH, PHUONG CO NHUE 2, BAC TU LIEM, HA NOI

20221229 05: 18

36h

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/12/2022


VPBank NEO