Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 28/4/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0157005

ATM BUI VAN NGO

AP 5, DUC HOA DONG,DUCHOA,LONGAN

02723524524

20220428 07: 05

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THONGIUA,TIENLUC,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220428 10: 38

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0235011

VPBANK HA TAY

HUD3 TOWER,121TO HIEU,HADONG,HN

02433552701

20220427 22: 44

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0219001

VPBANK DONG DO

362 PHO HUE, HBT, HN

02439744107

20220429 14: 46

123h

Dự kiến ATM hoạt động trở lại ngày 4/5

5

A1219016

VPBANK DONG DO CDM

362 PHO HUE, HBT, HN

02439744107

20220429 14: 46

123h

Dự kiến ATM hoạt động trở lại ngày 4/5

6

A0319001

VPBANK KY BA

225G HAI BA TRUNG TP THAI BINH

02273658566

20220429 10: 12

127h

Dự kiến ATM hoạt động trở lại ngày 4/5

7

A1226005

VPBANK DONG THAP CDM

67-69 NGUYEN HUE,CAO LANH,DTHAP

02773876123

20220429 09: 01

33h

Dự kiến ATM hoạt động trở lại ngày 30/4


VPBank NEO