Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 27/11/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHUE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221117 20: 05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/11/2022

2

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCN VSIP BAC NINH, DAI DONG, TIEN DU, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20221123 19: 43

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0288001

VPBANK TRUONG THI

63 TRUONG THI, PHUONG DIEN BIEN, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 06/12/2022

4

A0158016

CONG TY TT PRO SPORT II

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20221126 18: 58

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/11/2022

5

A1271003

VPBANK VAN QUAN CDM

TN RAINBOW, DUONG 1905, KDT VAN QUAN, HA DONG, HA NOI

02473057314

20221125 13: 06

70h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0165001

VPBANK TRUNG HOA NHAN CHINH

29T1, KTC N05 TRAN DUY HUNG, TRUNG HOA, CAU GIAY, HA NOI

02462695986

20221127 21: 20

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/11/2022

7

A0158007

SONG HONG-NGHIA HUNG II

XA NGHIA THAI, NGHIA HUNG, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20221127 10: 12

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/11/2022

8

A0170002

UBND PHUONG VINH LAC

343-347 NGUYEN TRUNG TRUC, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20221127 09: 34

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/11/2022

9

A1124003

ATM VPBANK TAN PHU CDM 2

623 LUY BAN BICH, PHUONG PHU THANH, TAN PHU, HO CHI MINH

02839735210

20221127 19: 51

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/11/2022

10

A0366002

ATM CTY CP HOANG SON I

THON 2, XA DUC LIEU, BU DANG, BINH PHUOC

02713883939

20221126 21: 44

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/11/2022

11

A0285001

VPBANK BEN THUY

1 NGUYEN VAN TROI, VINH, NGHE AN

02383543388

20221127 18: 31

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/11/2022


VPBank NEO