Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 27/4/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1181002

VPBANK PHAM VAN HAI CDM

83 PHAM VAN HAI,P3,TAN BINH,HCM

02839910980

20220426 18: 38

46h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0158002

VPBANK NAM DINH

69 LE HONG PHONG, NAM DINH

02283830545

20220426 07: 05

33h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0157005

ATM BUI VAN NGO

AP 5, DUC HOA DONG,DUCHOA,LONGAN

02723524524

20220428 07: 05

 

Dự kiến ATM hoạt động trở lại ngày 29/4

4

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THONGIUA,TIENLUC,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220428 10: 38

 

Dự kiến ATM hoạt động trở lại ngày 29/4

5

A0235011

VPBANK HA TAY

HUD3 TOWER,121TO HIEU,HADONG,HN

02433552701

20220427 22: 44

 

Dự kiến ATM hoạt động trở lại ngày 29/4


VPBank NEO