Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 26/10/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0239001

VPBANK NUI THANH

429 NUI THANH, PHUONG HOA CUONG BAC, HAI CHAU, DA NANG

02363621371

20221015 19: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/10/2022

2

A0242022

BENH VIEN NHI TW 2

879 DE LA THANH, BA DINH, HA NOI

02439288880

20221024 14: 56

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0242174

TOA NHA ECOHOMES2 II

DUONG TAN XUAN, DONG NGAC, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20221025 10: 04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/10/2022

4

A0102071

ATM DONG THANH

HUONG LO 80B, AP 4, XA DONG THANH, HOC MON, HO CHI MINH

02838210076

20221025 14: 45

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0158023

SONG HONG XUAN TRUONG I

TO 18, DUONG TRUONG CHINH, XUAN TRUONG, NAM DINH

02283830545

20221025 11: 57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/10/2022


VPBank NEO