Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 26/6/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1160002

VPBANK CHANH HUNG CDM

357-359 PHAM HUNG,BINH CHANH,HO CHI MINH

02837580686

20220617 10: 45

50H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0314001

VPBANK NGUYEN DU

163 NGUYEN CONG TRU, PHUONG BAC HA,HA TINH,HA TINH

02393685222

20220618 12: 17

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/6/2022

3

A0102114

CONG TY MAY BINH PHAT

LO SO 1, KCN DET MAY BINH AN, BINH THANG,DI AN,BINH DUONG

02743683979

20220620 09: 50

94h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO,AN LAO,HAI PHONG

02253757799

20220619 17:31

112h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0103003

VINCOM HAI PHONG

1 LE THANH TONG,NGO QUYEN,HAI PHONG

02253757799

20220622 04: 59

95H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0367001

ATM VPBANK DI AN

18 DI AN-TRUONG KHE,KP NHI DONG 2,DI AN,BINH DUONG

02743795929

20220624 09: 34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2022

7

A0242088

CTY GOSHI THANG LONG

KCN SAI DONG A,LONG BIEN,HA NOI

02439288880

20220623 19: 22

47H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN,HUE,THUA THIEN HUE

02343814646

20220624 08: 59

56H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0367002

ATM VPBANK DI AN 02

18 DI AN-TRUONG KHE,KP NHI DONG 2,DI AN,BINH DUONG

02743795929

20220624 09: 01

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2022

10

A1105009

VPBANK HUE CDM

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN,HUE,THUA THIEN HUE

02343814646

20220624 13: 23

68H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0102087

ATM PKDK TAN BINH

LO 2-6 LE TRONG TAN, TAY THANH,TAN PHU,HO CHI MINH

02839485934

20220624 09: 13

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2022

12

A0159004

CONG TY AN PHAT

LO CN 11-12, CUM CN AN DONG,NAM SACH,HAI DUONG

2203837808

20220622 10: 02

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/6/2022

13

A1262002

VPBANK VUNG TAU CDM

13 NGUYEN THAI HOC, KHU TTTM 15 TANG,VUNG TAU,BA RIA VUNG TAU

2543577272

20220625 11: 57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/6/2022

14

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCN VSIP BAC NINH, DAI DONG, TIEN DU,BAC NINH,BAC NINH

2223893686

20220625 07: 47

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/6/2022

15

A1235012

ATM VPBANK HA TAY CDM

HUD3 TOWER, 121-123 TO HIEU, NGUYEN TRAI,HA DONG,HA NOI

2433552701

20220625 08: 24

54h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

16

A0214001

VPBANK THANH CONG

22 THANH CONG, PHUONG THANH CONG,BA DINH,HA NOI

2437725523

20220625 17: 31

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

17

A0262001

VPBANK VUNG TAU

13 NGUYEN THAI HOC, KHU TTTM 15 TANG,VUNG TAU,BA RIA VUNG TAU

2543577272

20220625 11: 20

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/6/2022

18

A0158003

ATM CONG TY YAMANI

XA NAM HONG, NAM TRUC,NAM DINH,NAM DINH

2283830545

20220624 18: 42

65h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

19

A0253001

VPBANK NGUYEN THAI HOC

390 NGUYEN THAI HOC,QUY NHON,BINH DINH

2563647168

20220625 15: 31

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/6/2022


VPBank NEO