Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 26/01/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KP PHUOC HAI, TX TANUYEN,B.DUONG

02743683979

20220124 12: 32

 

Dự kiến hoạt động 28/01/2022

2

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THONGIUA,TIENLUC,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220125 1:45

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0158026

CONG TY TOYODA GOSEI

XA GIANG TAY,TIEN HAI, THAI BINH

02283841380

20220126 15: 11

 

Dự kiến hoạt động 28/01/2022


VPBank NEO