Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 25/08/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1381002

VPBANK HOI AN CDM

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20220818 10: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/8/2022

2

A0373001

ATM VPBANK TRUNG CHANH

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20220819 10: 02

171h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/8/2022

3

A0373002

VPBANK TRUNG CHANH II

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20220819 09: 48

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/8/2022

4

A1273002

VPBANK BINH PHU CDM

56 BINH PHU, PHUONG 11, QUAN 6, HO CHI MINH

02837555966

20220822 09: 53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/8/2022

5

A0132023

CONG TY FOSTER II

01 DUONG 11,KCN DT-DV VSIP BAC NINH, TU SON, BAC NINH

02223893686

20220823 20: 35

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO, AN LAO, HAI PHONG

02253757799

20220825 23: 38

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/8/2022

7

A0157001

VPBANK LONG AN

SO 6, LE CAO DONG, PHUONG 2, TAN AN, LONG AN

02723524524

20220825 13: 23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

8

A1157006

VPBANK LONG AN CDM

SO 6, LE CAO DONG, PHUONG 2, TAN AN, LONG AN

02723524524

20220825 13: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022


VPBank NEO