Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 25/07/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1194002

VPBANK LE VAN SY CDM

288-290 LE VAN SY, PHUONG 14,QUAN 3,HO CHI MINH

02835262301

20220715 11:27

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0194001

VPBANK LE VAN SY

288-290 LE VAN SY, PHUONG 14,QUAN 3,HO CHI MINH

02835262301

20220715 10: 33

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/7/2022

3

A0363001

ATM VPBANK PHU QUOC

133 NGUYEN TRUNG TRUC, TT DUONG DONG,PHU QUOC,KIEN GIANG

02973948111

20220717 19: 44

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2022

4

A1363005

VPBANK PHU QUOC CDM

133 NGUYEN TRUNG TRUC, TT DUONG DONG,PHU QUOC,KIEN GIANG

02973948111

20220717 19: 51

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2022

5

A0242102

SIEU THI SUN MART

16 TAM TRINH,HOANG MAI,HA NOI

02439288880

20220718 23: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2022

6

A0102004

VPBANK HO CHI MINH 4

165-169 HAM NGHI,QUAN 1,HO CHI MINH

02838210076

20220723 14: 29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/7/2022

7

A0102001

VPBANK HO CHI MINH

165-169 HAM NGHI,QUAN 1,HO CHI MINH

02838210076

20220723 14: 39

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/7/2022

8

A0158019

CONG TY MAY XK VIET THAI

142 QUANG TRUNG, P. TRAN HUNG DAO,THAI BINH,THAI BINH

02273642159

20220724 17: 23

 

ATM đã hoạt động bình thường

9

A0131001

VPBANK VINH PHUC

1 ME LINH,VINH YEN,VINH PHUC

02113720138

20220724 21: 24

 

ATM đã hoạt động bình thường

10

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA,YEN MY,HUNG YEN

02213856666

20220723 16: 03

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/7/2022

11

A0366002

ATM CTY CP HOANG SON I

THON 2, XA DUC LIEU,BU DANG,BINH PHUOC

02713883939

20220723 18: 42

 

ATM đã hoạt động bình thường

12

A0242076

TOA NHA CEO

PHAM HUNG,CAU GIAY,HA NOI

02439288880

20220724 00: 31

 

ATM đã hoạt động bình thường

13

A1102073

VPBANK HO CHI MINH CDM

165-169 HAM NGHI,QUAN 1,HO CHI MINH

02838210076

20220724 18: 18

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/7/2022

14

A0242130

ATM TRUONG TCCS VU TRANG

THUY XUAN TIEN,CHUONG MY,HA NOI

02439288880

20220724 08: 37

 

ATM đã hoạt động bình thường

15

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220726 06: 21

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/7/2022

16

A0102020

PICO PLAZA

20 CONG HOA, PHUONG 12,TAN BINH,HO CHI MINH

02838210076

20220725 21: 25

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/7/2022

17

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO,AN LAO,HAI PHONG

02253757799

20220726 00: 18

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/7/2022

18

A0101017

VPBANK HA NOI I

5 DIEN BIEN PHU, PHUONG DIEN BIEN,BA DINH,HA NOI

02439423635

20220725 11: 57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/7/2022


VPBank NEO