Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 25/4/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1352002

VPBANK TRUNG SON CDM

49-51 DUONG 9A,BINHCHANH, HCM

02873042080

20220415 09: 01

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 28/4/2022

2

A0372001

ATM VPBANK BINH CHANH

D6-5,QL1A,AP4,BINHCHANH,HCM

02836364316

20220424 08: 14

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 27/4/2022

3

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO,H.LUC NAM,BAC GIANG

02043555565

20220424 15: 00

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 27/4/2022

4

A0229001

VPBANK BINH THUAN

132 TRAN HUNG DAO, PHAN THIET,BT

02523835618

20220422 17: 49

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 27/4/2022

5

A0154006

CONG TY MAY JOY THANH HOA

XAQUANGCHINH,QUANGXUONG,T.HOA

02373725856

20220426 10: 10

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 27/4/2022

6

A1136002

VPBANK TAN BINH CDM

307/8E NGUYEN VAN TROI,Q.TB,HCM

02839970088

20220425 18: 29

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 27/4/2022

7

A0215001

VPBANK LONG BIEN

3 NGUYEN SON, LONG BIEN, HN

02438736212

20220425 21: 07

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 27/4/2022

8

A0158002

VPBANK NAM DINH

69 LE HONG PHONG, NAM DINH

02283830545

20220426 07: 05

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 27/4/2022

9

A1293002

VPBANK LE DUC THO CDM

20 LO A1,LE DUC THO,TU LIEM, HN

02433661330

20220426 07: 16

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 27/4/2022


VPBank NEO