Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 25/01/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1A, AN PHU, THUAN AN, B.DUONG

02743683979

20220122 14: 48

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KP PHUOC HAI, TX TANUYEN,B.DUONG

02743683979

20220124 12: 32

 

Dự kiến hoạt động 28/01/2022

3

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA,DUONG KINH,HP

02253757799

20220124 18: 38

44h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0220011

CTY TRANSON VIET NAM II

KCN LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20220125 07: 25

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0220007

CTY TRANSON VIET NAM I

KCN LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20220125 14: 14

25h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THONGIUA,TIENLUC,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220125 1:45

 

Dự kiến hoạt động 28/01/2022


VPBank NEO