Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 23/10/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0239001

VPBANK NUI THANH

429 NUI THANH, PHUONG HOA CUONG BAC, HAI CHAU, DA NANG

02363621371

20221015 19: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/10/2022

2

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA, PHUONG HUNG DAO, DUONG KINH, HAI PHONG

02253757799

20221019 15: 42

61h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0297001

VPBANK PHAM HUNG

TN W1-W2 LD HH, PHAM HUNG, P. ME TRI, NAM TU LIEM, HA NOI

02437606023

20221022 08: 50

69h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1143002

VPBANK PHAM VAN DONG CDM

B1-03,+B1-05A, HAM NGHI, NAM TU LIEM, HA NOI

02437920015

20221022 09: 25

47h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20221023 18: 13

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/10/2022


VPBank NEO