Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 24/10/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0239001

VPBANK NUI THANH

429 NUI THANH, PHUONG HOA CUONG BAC, HAI CHAU, DA NANG

02363621371

20221015 19: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/10/2022

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20221023 18: 13

42h

Máy đã hoạt động

3

A1172002

ATM VPBANK BUI HUU NGHIA CDM

474A TRAN HUNG DAO, PHUONG 2, QUAN 5, HO CHI MINH

02839240363

20221025 12: 06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/10/2022

4

A0384001

VPBANK SA DEC

309 DAI LO HUNG VUONG, PHUONG 1, SA DEC, DONG THAP

02773876123

20221025 7: 25

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/10/2022


VPBank NEO