Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 24/02/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0104001

VPBANK DA NANG

112 PHAN CHAU TRINH, DA NANG

02363835090

20220222 08: 51

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A1104005

VPBANK DA NANG CDM

112 PHAN CHAU TRINH, DA NANG

02363835090

20220222 08: 40

74h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0242004

CONG AN HUYEN MY DUC

KHU C5,TT DAI NGHIA,MY DUC,HN

02435378701

20220221 13: 25

170h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA,DUONG KINH,HP

02253757799

20220221 17: 41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/02/2022


VPBank NEO