Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 24/01/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102086

ATM COOP XA LO HA NOI

191 QUANG TRUNG, QUAN 9, TP HCM

02839485934

20220123 05:52

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0242124

SIEU THI HIEN LUONG

XA HOA XA, UNG HOA, HN

02439288880

20220123 05:09

37h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1A, AN PHU, THUAN AN, B.DUONG

02743683979

20220122 14: 48

 

Dự kiến hoạt động 26/01/2022

4

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO,HA LONG, Q.NINH

02033657668

20220121 17: 46

98h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0297001

VPBANK PHAM HUNG

W1-W2 LD HH,PHAM HUNG,NTL,HN

02437606023

20220123 02: 33

29h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KP PHUOC HAI, TX TANUYEN,B.DUONG

02743683979

20220124 12: 32

 

Dự kiến hoạt động 28/01/2022

7

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA,DUONG KINH,HP

02253757799

20220124 18: 38

 

Dự kiến hoạt động 26/01/2022

8

A0220011

CTY TRANSON VIET NAM II

KCN LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20220125 07: 25

 

Dự kiến hoạt động 26/01/2022

9

A0220007

CTY TRANSON VIET NAM I

KCN LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20220125 14: 14

 

Dự kiến hoạt động 26/01/2022


VPBank NEO