Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 23/6/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1160002

VPBANK CHANH HUNG CDM

357-359 PHAM HUNG,BINH CHANH,HO CHI MINH

02837580686

20220617 10: 45

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/6/2022

2

A0314001

VPBANK NGUYEN DU

163 NGUYEN CONG TRU, PHUONG BAC HA,HA TINH,HA TINH

02393685222

20220618 12: 17

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/6/2022

3

A0102114

CONG TY MAY BINH PHAT

LO SO 1, KCN DET MAY BINH AN, BINH THANG,DI AN,BINH DUONG

02743683979

20220620 09: 50

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/6/2022

4

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO,AN LAO,HAI PHONG

02253757799

20220619 17:31

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/6/2022

5

A0313001

VPBANK HONG LINH

101 TRAN PHU, PHUONG BAC HA,HA TINH,HA TINH

02393787789

20220622 08: 43

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0134001

VPBANK VY DA

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA,HUE,THUA THIEN HUE

02343897171

20220622 12: 42

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/6/2022

7

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220622 05: 20

 

ATM đã hoạt động bình thường

8

A0225005

UBND PHUONG BAC SON

TO DAN PHO A1, PHUONG BAC SON,PHO YEN,THAI NGUYEN

02083656769

20220622 09: 20

 

ATM đã hoạt động bình thường

9

A0132023

CONG TY FOSTER II

01 DUONG 11,KCN DT-DV VSIP BAC NINH,TU SON,BAC NINH

02223893686

20220622 09: 34

 

ATM đã hoạt động bình thường

10

A0103003

VINCOM HAI PHONG

1 LE THANH TONG,NGO QUYEN,HAI PHONG

02253757799

20220622 04: 59

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/6/2022

11

A0275001

VPBANK BO TRACH

TK 2, TT HOAN LAO,BO TRACH,QUANG BINH

02326257999

20220624 07: 33

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/6/2022

12

A0111001

VPBANK CAT LINH

24 CAT LINH,BA DINH,HA NOI

02437343961

20220623 15: 52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/6/2022

13

A0367001

ATM VPBANK DI AN

18 DI AN-TRUONG KHE,KP NHI DONG 2,DI AN,BINH DUONG

02743795929

20220624 09: 34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2022

14

A0242088

CTY GOSHI THANG LONG

KCN SAI DONG A,LONG BIEN,HA NOI

02439288880

20220623 19: 22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/6/2022

15

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN,HUE,THUA THIEN HUE

02343814646

20220624 08: 59

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2022

16

A0367002

ATM VPBANK DI AN 02

18 DI AN-TRUONG KHE,KP NHI DONG 2,DI AN,BINH DUONG

02743795929

20220624 09: 01

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2022

17

A0402001

VPBANK HONG HA

86 NGUYEN VAN CU, PHUONG HONG HAI,HA LONG,QUANG NINH

 

20220623 09: 37

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/6/2022

18

A1105009

VPBANK HUE CDM

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN,HUE,THUA THIEN HUE

02343814646

20220624 13: 23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2022

19

A0102087

ATM PKDK TAN BINH

LO 2-6 LE TRONG TAN, TAY THANH,TAN PHU,HO CHI MINH

02839485934

20220624 09: 13

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2022


VPBank NEO