Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 23/5/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158007

SONG HONG-NGHIA HUNG II

XA NGHIA THAI,NGHIAHUNG,NAM DINH

02283830545

20220517 20:02

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, LOC HA, NAM DINH

02283830545

20220518 15: 04

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0102114

CONG TY MAY BINH PHAT

LOSO1,KCN BINH AN, DI AN,B.DUONG

02743683979

20220518 13: 28

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A1381002

VPBANK HOI AN CDM

523 HAI BA TRUNG,HOI AN,QUANGNAM

02353922003

20220516 15: 26

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0149001

VPBANK LACH TRAY

276B LACH TRAY, LE CHAN, HP

02253847355

20220521 13: 36

100h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/5/2022

6

A0242022

BENH VIEN NHI TW 2

18/879 DE LA THANH, BA DINH, HN

02439288880

20220522 09: 02

52h

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0242023

BENH VIEN NHI TW 3

18/879 DE LA THANH, BA DINH, HN

02439288880

20220522 10: 14

26h

ATM đã hoạt động bình thường

8

A0150001

VPBANK MY DINH

CT1-1,KDT ME TRI HA, TU LIEM, HN

02437875006

20220522 07: 20

29h

ATM đã hoạt động bình thường

9

A0386001

VPBANK PHU YEN

182 DL HUNG VUONG,T.HOA,PHUYEN

02713883939

20220522 11: 09

30h

ATM đã hoạt động bình thường

10

A0158011

SONG HONG NAM DINH II

QUOC LO 10, LOC HA, NAM DINH

02283830545

20220521 03: 12

81h

ATM đã hoạt động bình thường

11

A0356001

ATM VPBANK DAKLAK

35-37 NGOQUYEN,BMT, DAKLAK

02623661111

20220524 11: 11

30h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 27/5/2022

12

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QL5,MINHDUC,MYHAO,HUNGYEN

02213856666

20220524 08: 11

33h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/5/2022

13

A0220011

CTY TRANSON VIET NAM II

KCN LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20220523 16: 03

49h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/5/2022

14

A0220007

CTY TRANSON VIET NAM I

KCN LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20220523 16: 06

49h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/5/2022

15

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

TT BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20220524 06: 59

35h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/5/2022

16

A1355005

VPBANK QUAN 11 CDM II

318-318A LANH BINH THANG,Q11,HCM

02873056622

20220523 16: 17

49h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/5/2022

17

A0158002

VPBANK NAM DINH

69 LE HONG PHONG, NAM DINH

02283830545

20220523 18: 26

47h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/5/2022

18

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCNVSIP BACNINH,D.DONG,TIENDU,BN

02223893686

20220524 12: 32

28h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/5/2022


VPBank NEO