Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 23/01/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132019

HTX ACE WORLD BINH AN

THON CAT,H.YENDUNG,B.GIANG

02043555565

20220121 08:23

74h

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1A, AN PHU, THUAN AN, B.DUONG

02743683979

20220122 14:48

49h

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0102086

ATM COOP XA LO HA NOI

191 QUANG TRUNG, QUAN 9, TP HCM

02839485934

20220123 05:52

 

Dự kiến hoạt động 25/01/2022

4

A1130002

VPBANK LE CHAN CDM

230-232 TO HIEU, LE CHAN, HP

02253955905

20220122 05:30

51h

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0297001

VPBANK PHAM HUNG

TN W1-W2 LD HH, PHAM HUNG, P. ME TRI

02437920015

20220123 06:30

29h

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0242124

SIEU THI HIEN LUONG

XA HOA XA, UNG HOA, HN

02439288880

20220123 05:09

 

Dự kiến hoạt động 25/01/2022


VPBank NEO