Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 22/11/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHUE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221117 20: 05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/11/2022

2

A0220006

CONG TY CP XNK 3-2 HOA BINH

SO 14 AN DUONG VUONG, P. CHAM MAT, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20221118 11: 39

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132032

BV PHUC HOI CHUC NANG

KHU 284, XA QUE NHAM, TAN YEN, BAC GIANG

02043555565

20221121 14: 11

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 24/11/2022

4

A1353003

ATM VPBANK TIEN GIANG CDM

1A HUNG VUONG, PHUONG 1, MY THO, TIEN GIANG

02733868848

20221122 08: 05

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0154001

VPBANK THANH HOA

LO 05-06 PHAN CHU TRINH, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20221122 03: 32

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0158008

SONG HONG-HAI HAU I

XA HAI PHUONG, HAI HAU, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20221121 09: 55

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO