Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 22/3/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1255002

VPBANK NO TRANG LONG CDM

151 NO TRANG LONG,BINH THANH,HCM

02854453844

20220317 10: 54

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/3/2022

2

A0255001

VPBANK NO TRANG LONG

151 NO TRANG LONG,BINH THANH,HCM

02854453844

20220317 11: 15

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/3/2022

3

A0116001

VPBANK CHUONG DUONG

562 NGUYEN VAN CU, LONG BIEN, HN

02438729263

20220321 15: 49

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, TAN YEN,BAC GIANG

02043555565

20220321 12: 31

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0158011

SONG HONG NAM DINH II

QUOC LO 10, LOC HA, NAM DINH

02283830545

20220321 19: 00

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A1308002

VPBANK THANH NAM CDM

350 TRAN HUNG DAO, TP NAM DINH

02283555678

20220321 15: 48

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/3/2022

7

A1123002

ATM VPBANK THU DUC CDM

100C DANG VAN BI, THU DUC,TP HCM

02837222182

20220321 03: 56

 

ATM đã hoạt động bình thường

8

A0187003

VPBANK KIEN AN 2

125 TRAN THANH NGO

02253577755

20220321 23: 51

36h

ATM đã hoạt động bình thường

9

A0242014

CONG AN THI XA SON TAY

NGA TU VIEN 5, TX. SON TAY, HN

02462662577

20220322 14: 48

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/3/2022

10

A0102099

ATM VINCOM GO VAP

12 PHAN VAN TRI, GO VAP, HCM

02838940692

20220323 11: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 01/04/2022

11

A1224002

VPBANK QUANG TRI CDM

16 HUNG VUONG,DONG HA,QUANG TRI

02333556883

20220322 16: 39

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 24/3/2022


VPBank NEO