Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 21/09/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0305001

VPBANK LY THUONG KIET

112 LY THUONG KIET, PHUONG 8, TAN BINH, HO CHI MINH

02838691990

20220915 16: 37

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/9/2022

2

A0369001

VPBANK YEN PHONG

THON NGO NOI, XA TRUNG NGHIA, YEN PHONG, BAC NINH

02223681999

20220921 09: 11

26h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20220920 18: 10

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1259002

VPBANK PHU HOI CDM

64 HUNG VUONG, HUE, THUA THIEN HUE

02343943939

20220921 14: 52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/9/2022


VPBank NEO