Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 21/02/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242002

CONG AN HUYEN PHU XUYEN

TK THAO CHINH, TT PHU XUYEN, HN

02435378701

20220218 15: 55

96h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0159001

VPBANK HAI DUONG

11 TRAN HUNG DAO, TP HAI DUONG

02203837808

20220219 00: 55

81h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132013

CONG TY MAY QT

XA TAN SOI, YEN THE, BAC GIANG

02043555565

20220218 16: 19

91h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0102108

ATM TOA NHA ACM

96 CAO THANG, P.4, Q.3, TP HCM

02838210076

20220220 09: 16

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0104001

CONG TY TOYODA GOSEI 2

LO F,KCN TIEN HAI,T. HAI,T. BINH

02363835090

20220222 08: 51

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/02/2022

6

A1104005

VPBANK DA NANG CDM

112 PHAN CHAU TRINH, DA NANG

02363835090

20220222 08: 40

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/02/2022

7

A0242120

CONG TY CP TRANG AN

KCN THACH THAT, QUOC OAI, HN

02439288880

20220211 14: 29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/02/2022

8

A0242004

CONG AN HUYEN MY DUC

KHU C5,TT DAI NGHIA,MY DUC,HN

02435378701

20220221 13: 25

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/02/2022


VPBank NEO