Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 20/09/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0305001

VPBANK LY THUONG KIET

112 LY THUONG KIET, PHUONG 8, TAN BINH, HO CHI MINH

02838691990

20220915 16: 37

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/9/2022

2

A1370002

VPBANK THUONG TIN CDM

XA VAN BINH, THUONG TIN, HA NOI

02432203333

20220916 18: 29

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132030

CONG TY GOLDSUN BAC NINH

LO H12, KCN QUE VO 1, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20220918 07: 24

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0132034

CTY CP MAY BGG DAI LAM

CUM CN BO HA, YEN THE, BAC GIANG

02043555565

20220918 18: 24

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0220006

CONG TY CP XNK 3-2 HOA BINH

SO 14 AN DUONG VUONG, P. CHAM MAT, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20220917 11: 08

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20220918 17: 27

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0369001

VPBANK YEN PHONG

THON NGO NOI, XA TRUNG NGHIA, YEN PHONG, BAC NINH

02223681999

20220921 09: 11

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/9/2022

8

A0102086

ATM COOP XA LO HA NOI

191 QUANG TRUNG, HIEP PHUOC, QUAN 9, HO CHI MINH

02839485934

20220921 15: 44

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/9/2022

9

A1121002

VPBANK BA CHIEU CDM

341 LE QUANG DINH, PHUONG 5, BINH THANH, HO CHI MINH

02838210076

20220921 15: 38

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/9/2022

10

A1364002

VPBANK TAY NINH CDM

PG2-35-36 DUONG 30-4, KP 1, PHUONG 3, TAY NINH, TAY NINH

02763856666

20220921 14: 49

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/9/2022

11

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20220920 18: 10

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/9/2022

12

A1151002

VPBANK AU CO CDM

109 NGHI TAM, PHUONG YEN PHU, TAY HO, HA NOI

02437151921

20220921 15: 39

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/9/2022

13

A1259002

VPBANK PHU HOI CDM

64 HUNG VUONG, HUE, THUA THIEN HUE

02343943939

20220921 14: 52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/9/2022

14

A0306001

VPBANK DONG HOI

59 TO HUU, TIEU KHU 11, PHUONG NAM LY, DONG HOI, QUANG BINH

02323846969

20220921 15: 40

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/9/2022

15

A0362005

CONG TY MAY VAN PHU II

T.PHONGLAI1,V.PHU,NHOQUAN,N.BINH

02293835666

20220921 08: 34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/9/2022

16

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QUOC LO 5,XA MINH DUC,HUYEN MY HAO, HUNG YEN, HUNG YEN

02213856666

20220921 15: 02

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/9/2022


VPBank NEO