Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 20/02/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242002

CONG AN HUYEN PHU XUYEN

TK THAO CHINH, TT PHU XUYEN, HN

2435378701

20220218 15: 55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/02/22

2

A0127001

VPBANK DIEN BIEN PHU

567 DIEN BIEN PHU, DA NANG

02363758939

20220219 08: 49

47h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0159001

VPBANK HAI DUONG

11 TRAN HUNG DAO, TP HAI DUONG

02203837808

20220219 00: 55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/02/22

4

A0299001

VPBANK BEN NGU

66 TRAN PHUC NHAN, TP HUE

02343959666

20220219 11: 22

49h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0132013

CONG TY TOYODA GOSEI 2

LO F,KCN TIEN HAI,T. HAI,T. BINH

02043555565

20220218 16: 19

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/02/22

6

A1127002

VPBANK DIEN BIEN PHU CDM

567 DIEN BIEN PHU, DA NANG

02363758939

20220219 08: 44

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1175001

VPBANK CHO VINH CDM

20 CAO THANG,HONG SON,NGHE AN

02383581631

20220219 17: 39

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO