Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 19/07/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1194002

VPBANK LE VAN SY CDM

288-290 LE VAN SY, PHUONG 14,QUAN 3,HO CHI MINH

02835262301

20220715 11:27

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/7/2022

2

A0194001

VPBANK LE VAN SY

288-290 LE VAN SY, PHUONG 14,QUAN 3,HO CHI MINH

02835262301

20220715 10: 33

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/7/2022

3

A0307001

VPBANK TRAN LAM

588 LY BON,THAI BINH,THAI BINH

02273848228

20220717 07: 44

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220715 19: 50

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220718 08: 48

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/7/2022

6

A0220011

CTY TRANSON VIET NAM II

KCN LUONG SON, XA HOA SON,LUONG SON,HOA BINH

02183897068

20220716 11: 07

 

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0158003

ATM CONG TY YAMANI

XA NAM HONG, NAM TRUC,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220715 18: 04

 

ATM đã hoạt động bình thường

8

A0363001

ATM VPBANK PHU QUOC

133 NGUYEN TRUNG TRUC, TT DUONG DONG,PHU QUOC,KIEN GIANG

02973948111

20220717 19: 44

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/7/2022

9

A1363005

VPBANK PHU QUOC CDM

133 NGUYEN TRUNG TRUC, TT DUONG DONG,PHU QUOC,KIEN GIANG

02973948111

20220717 19: 51

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/7/2022

10

A1165012

VPBANK TRUNG HOA NHAN CHINH CDM 2

29T1, HOANG DAO THUY, TRUNG HOA,CAU GIAY,HA NOI

02462695986

20220718 17: 58

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/7/2022

11

A0158021

CTY VIET THAI VITEXCO 5

KM 10, QL 10, XA DONG HOP, H. DONG HUNG,THAI BINH,THAI BINH

02273642159

20220719 10: 24

 

ATM đã hoạt động bình thường

12

A0158023

SONG HONG XUAN TRUONG I

TO 18, DUONG TRUONG CHINH,XUAN TRUONG,NAM DINH

02283830545

20220719 09: 54

 

ATM đã hoạt động bình thường

13

A0158019

CONG TY MAY XK VIET THAI

142 QUANG TRUNG, P. TRAN HUNG DAO,THAI BINH,THAI BINH

02273642159

20220718 17: 36

 

ATM đã hoạt động bình thường

14

A0132024

CONG TY DHA BAC NINH I

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI,BAC NINH,BAC NINH

02223893686

20220719 08: 02

 

ATM đã hoạt động bình thường

15

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220718 18: 29

 

ATM đã hoạt động bình thường

16

A0132025

CONG TY DHA BAC NINH II

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI,BAC NINH,BAC NINH

02223893686

20220719 08: 20

 

ATM đã hoạt động bình thường

17

A1308002

VPBANK THANH NAM CDM

350 TRAN HUNG DAO, P BA TRIEU,NAM DINH,NAM DINH

02283555678

20220719 11: 38

 

ATM đã hoạt động bình thường

18

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN,THANH HOA,THANH HOA

02373725856

20220719 09: 34

 

ATM đã hoạt động bình thường

19

A0242102

SIEU THI SUN MART

16 TAM TRINH,HOANG MAI,HA NOI

02439288880

20220718 23: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2022

20

A0242130

ATM TRUONG TCCS VU TRANG

THUY XUAN TIEN,CHUONG MY,HA NOI

02439288880

20220718 13: 27

 

ATM đã hoạt động bình thường

21

A0242124

SIEU THI HIEN LUONG

XA HOA XA,UNG HOA,HA NOI

02439288880

20220720 15: 11

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/7/2022

22

A0158008

SONG HONG-HAI HAU I

XA HAI PHUONG, HAI HAU,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220719 19: 32

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/7/2022


VPBank NEO