Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 19/01/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0220001

VPBANK HOA BINH

878 CU CHINH LAN, TP HOA BINH

02183897068

20220115 08: 00

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0158003

ATM CONG TY YAMANI

XA NAM HONG,NAM TRUC, NAM DINH

02283830545

20220118 08: 25

28h

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0154005

CONG TY TNHH TRIEU THAI SON

XA DAN LUC,H.TRIEU SON,THANH HOA

02373725856

20220118 13: 03

27h

ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO