Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 18/09/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20220914 17: 52

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0132020

CONG TY TNHH BT FASHION

THON DONG, TT BICH DONG, VIET YEN, BAC GIANG

02043555565

20220915 16: 20

95h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0226003

CONG TY CP DTPT QUOC GIA IDI

QL 80, CUM CN VAM CONG,ANTHANH,BINHTHANH, LAP VO, DONG THAP

02773876123

20220916 15: 47

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/9/2022

4

A0305001

VPBANK LY THUONG KIET

112 LY THUONG KIET, PHUONG 8, TAN BINH, HO CHI MINH

02838691990

20220915 16: 37

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/9/2022

5

A0242006

CONG AN HUYEN UNG HOA

19 LE LOI, TT VAN DINH, UNG HOA, HA NOI

02435378701

20220917 08: 41

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0242128

ATM TOA NHA HH1C

LO CC6 LINH DAM, PHUONG HOANG LIET, HOANG MAI, HA NOI

02439288880

20220917 18: 15

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1370002

VPBANK THUONG TIN CDM

XA VAN BINH, THUONG TIN, HA NOI

02432203333

20220916 18: 29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/9/2022

8

A0132030

CONG TY GOLDSUN BAC NINH

LO H12, KCN QUE VO 1, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20220918 07: 24

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/9/2022

9

A0132034

CTY CP MAY BGG DAI LAM

CUM CN BO HA, YEN THE, BAC GIANG

02043555565

20220918 18: 24

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/9/2022

10

A0226004

ATM LAP VO 1

QL 80, CUM CN VAM CONG,ANTHANH,BINHTHANH, LAP VO, DONG THAP

02773876123

20220917 09: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/9/2022

11

A0220006

CONG TY CP XNK 3-2 HOA BINH

SO 14 AN DUONG VUONG, P. CHAM MAT, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20220917 11: 08

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/9/2022


VPBank NEO