Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 16/11/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132030

CONG TY GOLDSUN BAC NINH

LO H12, KCN QUE VO 1, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20221115 20: 51

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCN VSIP BAC NINH, DAI DONG, TIEN DU, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20221115 15: 52

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20221115 21: 24

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0279001

VPBANK MONG CAI

6 HUNG VUONG, PHUONG TRAN PHU, MONG CAI, QUANG NINH

02033789959

20221116 19: 52

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 18/11/2022

5

A0159004

CONG TY AN PHAT

LO CN 11-12, CUM CN AN DONG, NAM SACH, HAI DUONG

02203837808

20221116 21: 37

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 18/11/2022

6

A1154003

VPBANK THANH HOA CDM

LO 05-06 PHAN CHU TRINH, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20221116 21: 23

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 18/11/2022

7

A0200001

VPBANK LAC QUAN

98 DUONG 21, TT CO LE, TRUC NINH, NAM DINH

02283935961

20221116 19: 52

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 18/11/2022

8

A0158008

SONG HONG-HAI HAU I

XA HAI PHUONG, HAI HAU, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20221116 19: 47

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 18/11/2022


VPBank NEO