Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 16/3/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1162002

ATM VPBANK NAM SAI GON CDM

332A HUYNH TAN PHAT, Q7, TPHCM

02838722876

20220314 09: 26

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/3/2022

2

A0162001

VPBANK NAM SAI GON

332A HUYNH TAN PHAT, Q7, TPHCM

02838722876

20220314 08: 27

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/3/2022

3

A0157008

ATM BAO BI DAI LUC 3

L2,K-A,DS1,LOIBINHNHON,T.AN,L.AN

02723524524

20220313 04: 15

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0222001

VPBANK BAC NINH

34 LY THAI TO, BAC NINH

02223893686

20220315 14: 49

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/3/2022

5

A0103003

VINCOM HAI PHONG

1 LE THANH TONG,NGOQUYEN, HP

02253757799

20220314 10: 41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/3/2022

6

A1123002

ATM VPBANK THU DUC CDM

100C DANG VAN BI, THU DUC,TP HCM

02837222182

20220316 21: 28

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/3/2022

7

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THONGIUA,TIENLUC,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220316 21: 11

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/3/2022

8

A0132019

HTX ACE WORLD BINH AN

THON CAT,H.YENDUNG,B.GIANG

02043555565

20220315 17: 54

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/3/2022


VPBank NEO