Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/09/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20220914 09: 54

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0234001

VPBANK NGUYEN VAN CU

218 NGUYEN VAN CU, VINH, NGHE AN

02383589427

20220914 20: 09

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20220914 17: 52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 17/9/2022

4

A0242142

TOA NHA NAM DO

609 TRUONG DINH, THINH LIET, HOANG MAI, HA NOI

02439288880

20220916 08: 10

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 17/9/2022

5

A0132020

CONG TY TNHH BT FASHION

THON DONG, TT BICH DONG, VIET YEN, BAC GIANG

02043555565

20220915 16: 20

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 17/9/2022

6

A0226003

CONG TY CP DTPT QUOC GIA IDI

QL 80, CUM CN VAM CONG,ANTHANH,BINHTHANH, LAP VO, DONG THAP

02773876123

20220916 15: 47

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 17/9/2022

7

A0104001

VPBANK DA NANG

112 PHAN CHU TRINH, HAI CHAU, DA NANG

02363835090

20220916 13: 49

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 17/9/2022

8

A0305001

VPBANK LY THUONG KIET

112 LY THUONG KIET, PHUONG 8, TAN BINH, HO CHI MINH

02838691990

20220915 16: 37

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 17/9/2022

9

A0159008

CONG TY TNHH GIAY VIET HAO

THON QUYNH KHUE, XA KIM XUYEN, KIM THANH, HAI DUONG

02203837808

20220916 11: 46

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 17/9/2022


VPBank NEO