Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/08/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242102

SIEU THI SUN MART

16 TAM TRINH,HOANG MAI,HA NOI

02439288880

20220718 23: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

2

A0102021

BIG C PHU THANH

53 NGUYEN SON, PHUONG PHU THANH,TAN PHU,HO CHI MINH

02838210076

20220810 14: 40

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

3

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, QUANG THO,BA DON,QUANG BINH

02323518989

20220812 10: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/8/2022

4

A1359002

VPBANK CA MAU CDM

134 NGUYEN TAT THANH, PHUONG 8,CA MAU,CA MAU

02903580080

20220812 14: 58

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0102113

BIG C DI AN

TTTM BIG C DI AN, P. DONG HOA,TX DI AN,THU DAU MOT,BINH DUONG

02743683979

20220814 10: 45

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 17/8/2022

6

A0155009

ATM BAO BI DAI LUC DONG NAI

LO 4-4A DUONG SO 10, KCN HO NAI 3,TRANG BOM,DONG NAI

02513948958

20220813 10: 36

72h

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0159003

CONG TY TNHH YA-AJM VIET NAM

CUM CN AN DONG, DONG LAC,NAM SACH,HAI DUONG

02203837808

20220813 05: 28

82h

ATM đã hoạt động bình thường

8

A0220009

TIEP DAN UBND KIM BOI

TT BO, KIM BOI,HOA BINH,HOA BINH

02183897068

20220814 15: 09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 17/8/2022

9

A1123002

ATM VPBANK THU DUC CDM

100C DANG VAN BI, KP2, P. BINH THO,THU DUC,HO CHI MINH

02837222182

20220815 20: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 17/8/2022

10

A0158006

SONG HONG-NGHIA HUNG I

XA NGHIA THAI, NGHIA HUNG,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220815 18: 47

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 17/8/2022


VPBank NEO