Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/6/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242071

TOA NHA CT9 SUDICO

MY DINH,NAM TU LIEM,HA NOI

02439288880

20220614 15: 57

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A1102121

CHO GO VAP CDM

SAP 7 CHO GO VAP, NGUYEN VAN NGHI,GO VAP,HO CHI MINH

02838940692

20220613 12: 13

75h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0158003

ATM CONG TY YAMANI

XA NAM HONG, NAM TRUC,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220613 20: 23

61h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0158004

ATM CONG TY YAMANI II

XA NAM HONG, NAM TRUC,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220613 20: 31

61h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0381001

VPBANK HOI AN

523 HAI BA TRUNG,HOI AN,QUANG NAM

02353922003

20220614 10: 49

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/6/2022

6

A0132029

TRUONG DH KTHC CAND

TRUONG DH KT HAU CAN, TT HO,BAC NINH,BAC NINH

02223893686

20220614 19: 54

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0155008

ATM COOPMART BIEN HOA

121 QL15, PHUONG TAN TIEN,BIEN HOA,DONG NAI

02513948958

20220615 09: 29

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0107004

ATM VINCOM CAN THO

209 DUONG 30-4, XUAN KHANH,CAN THO,CAN THO

02923815766

20220615 08: 50

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/6/2022

9

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONG LA, XA HONG QUANG,THANH MIEN,HAI DUONG

02203837808

20220615 07: 51

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0225005

UBND PHUONG BAC SON

TO DAN PHO A1, PHUONG BAC SON,PHO YEN,THAI NGUYEN

02083656769

20220615 09: 51

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 17/6/2022

11

A0158022

CTY SUNG JIN APPARELl

THON MY LOC 1, XA VIET HUNG,VU THU,THAI BINH

02273642159

20220614 18: 51

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0242168

CONG TY TOYOTA HA DONG

977-979 QUANG TRUNG, PHUONG YEN NGHIA,HA DONG,HA NOI

02439288880

20220615 15: 39

24h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO,AN LAO,HAI PHONG

02253757799

20220615 23: 23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 17/6/2022

14

A0226004

ATM LAP VO 1

QL 80, CUM CN VAM CONG,ANTHANH,BINHTHANH,LAP VO,DONG THAP

02773876123

20220615 17: 34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 17/6/2022

15

A0299001

VPBANK BEN NGU

66 TRAN PHUC NHAN,HUE,THUA THIEN HUE

02343959666

20220615 22: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 17/6/2022

16

A0158027

CONG TY TT PRO SPORT III

XOM 5, XA HONG THUAN,GIAO THUY,NAM DINH

02283834834

20220615 18: 23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 17/6/2022


VPBank NEO