Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/3/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1162002

ATM VPBANK NAM SAI GON CDM

332A HUYNH TAN PHAT, Q7, TPHCM

02838722876

20161101 00: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/3/2022

2

A0162001

VPBANK NAM SAI GON

332A HUYNH TAN PHAT, Q7, TPHCM

02838722876

20080109 00: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/3/2022

3

A0134001

VPBANK VY DA

212 NGUYEN SINH CUNG, TP HUE

02343897171

20221203 14: 00

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A1134002

VPBANK VY DA CDM

212 NGUYEN SINH CUNG, TP HUE

02343897171

20221203 12: 54

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0242050

TRAI TAM GIAM SO 2

TT THUONG TIN, HN

02439288880

20221103 22: 19

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0157008

ATM BAO BI DAI LUC 3

L2,K-A,DS1,LOIBINHNHON,T.AN,L.AN

02723524524

20220313 04: 15

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 17/3/2022

7

A0222001

VPBANK BAC NINH

34 LY THAI TO, BAC NINH

02223893686

20220315 14: 49

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/3/2022

8

A1201002

VPBANK HANG XANH CDM

10A NGUYEN THI MINH KHAI,Q.1,HCM

02854456701

20220314 19: 36

 

ATM đã hoạt động bình thường

9

A0157003

BAO BI DAI LUC

CCN LOI BINH NHON,TANAN, LONG AN

02723524524

20220314 04: 42

 

ATM đã hoạt động bình thường

10

A0103003

VINCOM HAI PHONG

1 LE THANH TONG,NGOQUYEN, HP

02253757799

20220314 10: 41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/3/2022


VPBank NEO