Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 14/12/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHUE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221117 20: 05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/12/2022

2

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/12/2022

3

A0158008

SONG HONG-HAI HAU I

XA HAI PHUONG, HAI HAU, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20221210 10: 53

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0362006

CTY THOI TRANG ITAS MARS

KHU DAN CU, DUONG VONG, PHUONG YEN BINH, TAM DIEP, NINH BINH

02293835666

20221213 21: 50

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 16/12/2022

5

A0220003

BV DA KHOA HOA BINH 3

DUONG CU CHINH LAN, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20221215 11: 25

 

Đã thu hồi

6

A0220002

BV DA KHOA HOA BINH 2

DUONG CU CHINH LAN, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20221215 11: 25

 

Đã thu hồi

7

A0224001

VPBANK QUANG TRI

16 HUNG VUONG, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333556883

20221215 07: 24

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 16/12/2022

8

A0222001

VPBANK BAC NINH

34 LY THAI TO, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20221214 13: 01

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 16/12/2022

9

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN

02213856666

20221214 14: 14

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO