Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 14/11/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN

02213856666

20221212 20: 32

63h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QUOC LO 5,XA MINH DUC,HUYEN MY HAO, HUNG YEN, HUNG YEN

02213856666

20221112 07: 32

80h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0270001

VPBANK BA DINH

TANG 1 TN VIET HAI,LO C2-H CUM TTCN, CAU GIAY, HA NOI

02432474050

20221113 06: 33

56h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20221112 18: 15

63h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0157007

CTY TN TOAN CAU LDR

LO B-4-5-6 DS1,KCN THUAN DAO, BEN LUC, LONG AN

02723524524

20221112 20: 32

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A1268002

VPBANK SON TRA CDM

1094 NGO QUYEN, PHUONG AN HAI TAY, SON TRA, DA NANG

02363946797

20221113 08: 58

51h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1242178

NGUYEN NGOC VU CDM

137 NGUYEN NGOC VU, PHUONG TRUNG HOA, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20221114 16: 25

37h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0322001

VPBANK LONG THANH

A1-3,A1-4 KDC CAU XEO, CHO LONG THANH, LONG THANH, DONG NAI

02518822886

20221113 00: 45

37h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A1158005

ATM VPBANK NAM DINH CDM

69 LE HONG PHONG, PHUONG NGUYEN DU, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20221113 05: 32

33h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0102021

BIG C PHU THANH

53 NGUYEN SON, PHUONG PHU THANH, TAN PHU, HO CHI MINH

02838210076

20221114 21: 33

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/11/2022


VPBank NEO