Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 14/08/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242102

SIEU THI SUN MART

16 TAM TRINH,HOANG MAI,HA NOI

02439288880

20220718 23: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

2

A0102021

BIG C PHU THANH

53 NGUYEN SON, PHUONG PHU THANH,TAN PHU,HO CHI MINH

02838210076

20220810 14: 40

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

3

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, QUANG THO,BA DON,QUANG BINH

02323518989

20220812 10: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/8/2022

4

A0242073

SIEU THI THANH DO

306 HO TUNG MAU,BAC TU LIEM,HA NOI

02439288880

20220812 08: 49

78h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0242023

BENH VIEN NHI TW 3

879 DE LA THANH, BA DINH, HN,BA DINH,HA NOI

02439288880

20220813 03: 09

55h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0267001

VPBANK NAM TU LIEM

T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH,NAM TU LIEM,HA NOI

02462873784

20220812 19: 06

63h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1359002

VPBANK CA MAU CDM

134 NGUYEN TAT THANH, PHUONG 8,CA MAU,CA MAU

02903580080

20220812 14: 58

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/8/2022

8

A0102113

BIG C DI AN

TTTM BIG C DI AN, P. DONG HOA,TX DI AN,THU DAU MOT,BINH DUONG

02743683979

20220814 10: 45

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/8/2022

9

A0155009

ATM BAO BI DAI LUC DONG NAI

LO 4-4A DUONG SO 10, KCN HO NAI 3,TRANG BOM,DONG NAI

02513948958

20220813 10: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/8/2022

10

A0159003

CONG TY TNHH YA-AJM VIET NAM

CUM CN AN DONG, DONG LAC,NAM SACH,HAI DUONG

02203837808

20220813 05: 28

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/8/2022

11

A0220009

TIEP DAN UBND KIM BOI

TT BO, KIM BOI,HOA BINH,HOA BINH

02183897068

20220814 15: 09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/8/2022


VPBank NEO