Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 14/6/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242154

CONG TY HOANG VU

CUM CN TT PHUNG,DAN PHUONG,HA NOI

02439288880

20220614 16: 07

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0242071

TOA NHA CT9 SUDICO

MY DINH,NAM TU LIEM,HA NOI

02439288880

20220614 15: 57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/6/2022

3

A0242110

PHONG CANH SAT HINH SU

7 THIEN QUANG,HAI BA TRUNG,HA NOI

02439288880

20220614 16: 13

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0245001

VPBANK DINH CONG

B5, NO11, KDT MOI DINH CONG,HOANG MAI,HA NOI

02435400525

20220613 12: 57

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220614 09: 12

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220614 09: 27

 

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0158029

CTY COMME DE GAMME VINA

CUM CN DONG LA, XA DONG LA,DONG HUNG,THAI BINH

02273642159

20220614 15: 56

 

ATM đã hoạt động bình thường

8

A0155014

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG

C1-4 CCN PHU CUONG, XA PHU CUONG,DINH QUAN,DONG NAI

02513948958

20220613 22: 07

 

ATM đã hoạt động bình thường

9

A1102121

CHO GO VAP CDM

SAP 7 CHO GO VAP, NGUYEN VAN NGHI,GO VAP,HO CHI MINH

02838940692

20220613 12: 13

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/6/2022

10

A0225003

CONG TY CP MAY THANH HUNG

XA TAN CUONG,THAI NGUYEN,THAI NGUYEN

02083656769

20220613 20: 20

 

ATM đã hoạt động bình thường

11

A0158003

ATM CONG TY YAMANI

XA NAM HONG, NAM TRUC,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220613 20: 23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/6/2022

12

A0158004

ATM CONG TY YAMANI II

XA NAM HONG, NAM TRUC,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220613 20: 31

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/6/2022

13

A0292001

VPBANK THANH SEN

63 NGUYEN CHI THANH, PHUONG TAN GIANG,HA TINH,HA TINH

02393686222

20220614 15: 42

 

ATM đã hoạt động bình thường

14

A0381001

VPBANK HOI AN

523 HAI BA TRUNG,HOI AN,QUANG NAM

02353922003

20220614 10: 49

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/6/2022

15

A0132029

TRUONG DH KTHC CAND

TRUONG DH KT HAU CAN, TT HO,BAC NINH,BAC NINH

02223893686

20220614 19: 54

46h

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/6/2022

16

A0155008

ATM COOPMART BIEN HOA

121 QL15, PHUONG TAN TIEN,BIEN HOA,DONG NAI

02513948958

20220615 09: 29

32h

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/6/2022

17

A0107004

ATM VINCOM CAN THO

209 DUONG 30-4, XUAN KHANH,CAN THO,CAN THO

02923815766

20220615 08: 50

33h

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/6/2022

18

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONG LA, XA HONG QUANG,THANH MIEN,HAI DUONG

02203837808

20220615 07: 51

34h

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/6/2022

19

A0225005

UBND PHUONG BAC SON

TO DAN PHO A1, PHUONG BAC SON,PHO YEN,THAI NGUYEN

02083656769

20220615 09: 51

32h

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/6/2022

20

A0158022

CTY SUNG JIN APPARELl

THON MY LOC 1, XA VIET HUNG,VU THU,THAI BINH

02273642159

20220614 18: 51

47h

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/6/2022

21

A0242168

CONG TY TOYOTA HA DONG

977-979 QUANG TRUNG, PHUONG YEN NGHIA,HA DONG,HA NOI

02439288880

20220615 15: 39

25h

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/6/2022


VPBank NEO