Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 14/02/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0220001

VPBANK HOA BINH

681 CU CHINH LAN, TP HOA BINH

02183897068

20220128 20: 03

 

Dự kiến hoạt động 25/02/2022

2

A0102022

BIG C PANDORA

1_1 TRUONG CHINH, TAN PHU, TPHCM

02838210076

20220214 15:01

18h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0149001

VPBANK LACH TRAY

276B LACH TRAY, LE CHAN, HP

02253847355

20220213 6:40

44h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1242175

TOA NHA CT2A CO NHUE CDM

TN CT2 CO NHUE, CO NHUE, BTL,HN

02439288880

20220212 10:27

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0158003

ATM CONG TY YAMANI

XA NAM HONG,NAM TRUC, NAM DINH

02283830545

20220213 09: 58

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A1139003

ATM VPBANK GO VAP CDM 02

2B QUANG TRUNG, GO VAP, HCM

02838940692

20220213 00: 23

35h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO