Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/07/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0220002

BV DA KHOA HOA BINH 2

DUONG CU CHINH LAN,HOA BINH,HOA BINH

02183897068

20220708 17: 06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/7/2022

2

A0158024

SONG HONG XUAN TRUONG II

TO 18, DUONG TRUONG CHINH,XUAN TRUONG,NAM DINH

02283830545

20220712 08: 59

66h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0287001

VPBANK SONG DA

TO 13,DAI LO THINH LANG,PHUONG TAN THINH,HOA BINH,HOA BINH

02183888995

20220712 07: 53

104h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0220006

CONG TY CP XNK 3-2 HOA BINH

SO 14 AN DUONG VUONG, P. CHAM MAT,HOA BINH,HOA BINH

02183897068

20220712 08: 26

29h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0220007

CTY TRANSON VIET NAM I

KCN LUONG SON, XA HOA SON,LUONG SON,HOA BINH

02183897068

20220706 16: 20

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0132032

BV PHUC HOI CHUC NANG

KHU 284, XA QUE NHAM,TAN YEN,BAC GIANG

02043555565

20220713 14: 41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/7/2022

7

A0158019

CONG TY MAY XK VIET THAI

142 QUANG TRUNG, P. TRAN HUNG DAO,THAI BINH,THAI BINH

02273642159

20220712 23: 48

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/7/2022

8

A0102001

VPBANK HO CHI MINH

165-169 HAM NGHI,QUAN 1,HO CHI MINH

02838210076

20220712 2:50

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/7/2022


VPBank NEO