Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/6/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO,AN LAO,HAI PHONG

02253757799

20220612 18: 08

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0156001

VPBANK AN GIANG

179-181 TRAN HUNG DAO, MY BINH,LONG XUYEN,AN GIANG

02963855724

20220612 07: 52

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0200001

VPBANK LAC QUAN

98 DUONG 21, TT CO LE,TRUC NINH,NAM DINH

02283935961

20220612 06: 12

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0220007

CTY TRANSON VIET NAM I

KCN LUONG SON, XA HOA SON,LUONG SON,HOA BINH

02183897068

20220612 20: 29

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0396001

VPBANK DONG VAN

185 TDP NGUYEN HUU TIEN, TX. DUY TIEN,DUY TIEN,HA NAM

 

20220611 11: 35

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A1230002

VPBANK SAM SON CDM

47 NGUYEN DU, PHUONG TRUONG SON,SAM SON,THANH HOA

02373827027

20220614 03: 50

 

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0242154

CONG TY HOANG VU

CUM CN TT PHUNG,DAN PHUONG,HA NOI

02439288880

20220614 16: 07

25h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/6/2022

8

A0242071

TOA NHA CT9 SUDICO

MY DINH,NAM TU LIEM,HA NOI

02439288880

20220614 15: 57

26h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/6/2022

9

A0242110

PHONG CANH SAT HINH SU

7 THIEN QUANG,HAI BA TRUNG,HA NOI

02439288880

20220614 16: 13

25h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/6/2022

10

A0245001

VPBANK DINH CONG

B5, NO11, KDT MOI DINH CONG,HOANG MAI,HA NOI

02435400525

20220613 12: 57

53h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/6/2022

11

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220614 09: 12

32h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/6/2022

12

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220614 09: 27

32h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/6/2022

13

A0158029

CTY COMME DE GAMME VINA

CUM CN DONG LA, XA DONG LA,DONG HUNG,THAI BINH

02273642159

20220614 15: 56

26h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/6/2022

14

A0155014

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG

C1-4 CCN PHU CUONG, XA PHU CUONG,DINH QUAN,DONG NAI

02513948958

20220613 22: 07

43h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/6/2022

15

A1102121

CHO GO VAP CDM

SAP 7 CHO GO VAP, NGUYEN VAN NGHI,GO VAP,HO CHI MINH

02838940692

20220613 12: 13

53h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/6/2022

16

A0225003

CONG TY CP MAY THANH HUNG

XA TAN CUONG,THAI NGUYEN,THAI NGUYEN

02083656769

20220613 20: 20

45h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/6/2022

17

A0158003

ATM CONG TY YAMANI

XA NAM HONG, NAM TRUC,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220613 20: 23

45h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/6/2022

18

A0158004

ATM CONG TY YAMANI II

XA NAM HONG, NAM TRUC,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220613 20: 31

45h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/6/2022

19

A0292001

VPBANK THANH SEN

63 NGUYEN CHI THANH, PHUONG TAN GIANG,HA TINH,HA TINH

02393686222

20220614 15: 42

26h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/6/2022

20

A0381001

VPBANK HOI AN

523 HAI BA TRUNG,HOI AN,QUANG NAM

02353922003

20220614 10: 49

31h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/6/2022


VPBank NEO