Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/02/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KP PHUOC HAI, TX TANUYEN,B.DUONG

02743683979

20220124 12: 32

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0220001

VPBANK HOA BINH

681 CU CHINH LAN, TP HOA BINH

02183897068

20220128 20: 03

 

Dự kiến hoạt động 25/02/2022

3

A0102022

BIG C PANDORA

1_1 TRUONG CHINH, TAN PHU, TPHCM

02838210076

20220214 15:01

 

Dự kiến hoạt động 15/02/2022

4

A0149001

VPBANK LACH TRAY

276B LACH TRAY, LE CHAN, HP

02253847355

20220213 6:40

 

Dự kiến hoạt động 15/02/2022

5

A1242175

TOA NHA CT2A CO NHUE CDM

TN CT2 CO NHUE, CO NHUE, BTL,HN

02439288880

20220212 10:27

 

Dự kiến hoạt động 15/02/2022


VPBank NEO