Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 11/09/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0222001

VPBANK BAC NINH

34 LY THAI TO, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20220910 18: 00

38h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0242035

DHCN GIAO THONG VAN TAI

54 TRIEU KHUC, THANH XUAN, HA NOI

02462662577

20220910 20: 12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 13/9/22

3

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN

02213856666

20220909 19: 58

67h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0369001

VPBANK YEN PHONG

THON NGO NOI, XA TRUNG NGHIA, YEN PHONG, BAC NINH

02223681999

20220910 18: 12

37h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1190007

ATM VPBANK NGO QUYEN CDM

39A NGO QUYEN, HOAN KIEM, HA NOI

02422205088

20220910 17: 03

40h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A1204002

VPBANK DOI CAN CDM

279 DOI CAN, PHUONG NGOC HA, BA DINH, HA NOI

02437226171

20220909 09: 37

49h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1222002

ATM VPBANK BAC NINH CDM

34 LY THAI TO, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20220910 18: 12

37h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A1246003

VPBANK HO NAI CDM

44_3 QL1A, KP 8B, PHUONG TAN BIEN, BIEN HOA, DONG NAI

02518889379

20220910 10: 00

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A1274002

VPBANK TU SON CDM

241-243 TRAN PHU, PHUONG DINH BANG, TU SON, BAC NINH

02223893686

20220910 18: 08

37h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, HUE, THUA THIEN HUE

02343943939

20220911 17: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 13/9/22

11

A0321001

VPBANK PHU XUAN

101 HUYNH TAN PHAT, KP4, NHA BE, HO CHI MINH

02854203105

20220911 17: 21

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 13/9/22

12

A0102030

QUAN UY QUAN 10

1 THANH THAI, PHUONG 14, QUAN 10, HO CHI MINH

02838210076

20220910 14: 28

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 13/9/22

13

A0194001

VPBANK LE VAN SY

288-290 LE VAN SY, PHUONG 14, QUAN 3, HO CHI MINH

02835262301

20220910 16: 32

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 13/9/22

14

A0158025

SONG HONG NAM DINH III

105 NGUYEN DUC THUAN, PHUONG THONG NHAT, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20220910 12: 04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 13/9/22


VPBank NEO