Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 11/4/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0155014

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG

C1-4 CNN PHUCUONG,DINHQUAN,D.NAI

02513948958

20220406 02: 15

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THONGIUA,TIENLUC,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220407 18: 37

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132024

CONG TY DHA BAC NINH I

PHUONG GIAO,TT THUA,B.NINH

02223893686

20220407 17: 56

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 15/4

4

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET,T.AN,B.DUONG

02743662486

20220408 12: 37

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 18/4

5

A0261001

VPBANK BINH DUONG

557 DAI LO BINH DUONG, TXTDM, BD

02743683979

20220408 10: 29

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 18/4

6

A0242179

CONG AN QUAN BAC TU LIEM II

TDP PHUC LY 4, BAC TU LIEM, HN

02439288880

20220409 01: 24

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 13/4

7

A0226004

ATM LAP VO 1

QL80,CUM CN VAM CONG,LAPVO,DTHAP

02773876123

20220410 09: 09

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 13/4

8

A0310001

VPBANK HA THANH

72 NGUYEN TRAI, THANH XUAN, HN

02466640036

20220409 01: 33

 

ATM đã hoạt động bình thường

9

A0362003

CONG TY TNHH YG VINA II

LO 2,KCN GIANKHAU,GIAVIEN,N.BINH

02293835666

20220408 14: 21

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 13/4

10

A0242051

LU DOAN 205

22 TRAN DUY HUNG, CAU GIAY, HN

02439288880

20220409 01: 15

 

ATM đã hoạt động bình thường

11

A0102016

CHUNG CU HAGL1

357 LE VAN LUONG, Q7, TPHCM

02838210076

20220410 06: 26

 

ATM đã hoạt động bình thường

12

A0242076

TOA NHA CEO

TOA NHA CEO,PHAMHUNG,TU LIEM, HN

02439288880

20220409 16: 02

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 13/4

13

A1201002

VPBANK HANG XANH CDM

10A NGUYEN THI MINH KHAI,Q.1,HCM

02854456701

20220409 07: 33

 

ATM đã hoạt động bình thường

14

A0158019

CONG TY MAY XK VIET THAI

142 QUANG TRUNG, THAI BINH

02273642159

20220409 02: 27

 

ATM đã hoạt động bình thường

15

A0159003

CONG TY TNHH YA-AJM VIET NAM

CUM CN AN DONG,NAMSACH,HAIDUONG

02203837808

20220410 08: 44

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 13/4

16

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QL5,MINHDUC,MYHAO,HUNGYEN

02213856666

20220412 06: 20

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 13/4

17

A1102121

CHO GO VAP CDM

CHO GO VAP, N.V.NGHI,GOVAP,HCM

02838940692

20220411 23: 58

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 13/4

18

A0229001

VPBANK BINH THUAN

132 TRAN HUNG DAO, PHAN THIET,BT

02523835618

20220411 09: 33

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 13/4

19

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

TT BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20220410 16: 14

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 13/4

20

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO,H.LUC NAM,BAC GIANG

02043555565

20220410 01: 59

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 13/4

21

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO,H.LUC NAM,BAC GIANG

02043555565

20220412 03: 24

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 13/4

22

A0102075

ATM DAI DUNG II

AP BINH TIEN 2, DUC HOA, LONG AN

02838210076

20220412 10: 36

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 13/4


VPBank NEO