Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 11/01/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0291001

VPBANK Y YEN

DUONG 57A,TT LAM,Y YEN,NAM DINH

02283959596

20211230 14: 45

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A1139003

ATM VPBANK GO VAP CDM 02

2B QUANG TRUNG, GO VAP, HCM

02838940692

20220110 03: 00

37h

ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO