Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/11/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1120005

VPBANK DONG SAI GON CDM

P6-SH.10 CCU PARK 6, PHUONG 22, BINH THANH, HO CHI MINH

02854046521

20221031 11: 00

 

Máy ATM hoạt động bình thường

2

A0155017

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG 2

C1-4 CCN PHU CUONG, XA PHU CUONG, DINH QUAN, DONG NAI

02513948958

20221109 15: 50

 

Máy ATM hoạt động bình thường

3

A0283001

VPBANK NINH KIEU

85 NGUYEN VAN CU, PHUONG AN HOA, NINH KIEU, CAN THO

02923898071

20221110 11: 09

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/11/2022

4

A1283002

VPBANK NINH KIEU CDM

85 NGUYEN VAN CU, PHUONG AN HOA, NINH KIEU, CAN THO

02923898071

20221110 13: 51

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/11/2022

5

A1155019

CONG TY DEHUES CDM

KCN DAU GIAY, XA BAU HAM 2, THONG NHAT, DONG NAI

02513948958

20221110 22: 15

 

Máy ATM hoạt động bình thường


VPBank NEO