Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/07/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0144001

VPBANK HOA HUNG

611 CACH MANG THANG 8, PHUONG 15,QUAN 10,HO CHI MINH

02838646092

20220701 08:31

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220704 14: 04

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132034

CTY CP MAY BGG DAI LAM

CUM CN BO HA,YEN THE,BAC GIANG

02043555565

20220706 16: 08

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0158014

CONG TY TNHH DF ZIN

LO D2, KCN HOA XA, XA MY XA,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220705 19: 15

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO,AN LAO,HAI PHONG

02253757799

20220705 18: 46

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0220002

BV DA KHOA HOA BINH 2

DUONG CU CHINH LAN,HOA BINH,HOA BINH

02183897068

20220708 17: 06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/7/2022

7

A0367001

ATM VPBANK DI AN

18 DI AN-TRUONG KHE,KP NHI DONG 2,DI AN,BINH DUONG

02743795929

20220710 12: 22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/7/2022

8

A0155008

ATM COOPMART BIEN HOA

121 QL15, PHUONG TAN TIEN,BIEN HOA,DONG NAI

02513948958

20220709 17: 21

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/7/2022

9

A0155009

ATM BAO BI DAI LUC DONG NAI

LO 4-4A DUONG SO 10, KCN HO NAI 3,TRANG BOM,DONG NAI

02513948958

20220708 17: 15

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/7/2022

10

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI,HOA BINH,HOA BINH

02183897068

20220710 07: 43

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/7/2022

11

A0194001

VPBANK LE VAN SY

288-290 LE VAN SY, PHUONG 14,QUAN 3,HO CHI MINH

02835262301

20220710 17: 21

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/7/2022

12

A0116001

VPBANK CHUONG DUONG

562 NGUYEN VAN CU,LONG BIEN,HA NOI

02438729263

20220709 08: 00

31h

ATM đã hoạt động bình thương

13

A0207001

VPBANK HIEP HOA

80 DUONG 19_5, PHUONG HOANG VAN THU,HIEP HOA,BAC GIANG

02043863544

20220710 08: 00

31h

ATM đã hoạt động bình thương

14

A0242166

CONG TY TNHH SEJONG VINA

KHU CN THACH THAT,QUOC OAI,HA NOI

02439288880

20220710 08: 00

31h

ATM đã hoạt động bình thương

15

A0382001

VPBANK SON TAY

354 CHUA THONG,SONLOC,S.TAY,HN

02433100555

20220709 11: 03

38h

ATM đã hoạt động bình thương

16

A1252008

ATM VPBANK LINH DAM CDM

BT1- 0 18 BAC LINH DAM, PHUONG DAI KIM,HOANG MAI,HA NOI

02435401864

20220710 04: 12

34h

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/7/2022

17

A1116010

ATM VPBANK CHUONG DUONG CDM

562 NGUYEN VAN CU,LONG BIEN,HA NOI

02438729263

20220709 08: 00

28h

ATM đã hoạt động bình thương

18

A1201002

VPBANK HANG XANH CDM

10A NGUYEN THI MINH KHAI, PHUONG DAKAO,QUAN 1,HO CHI MINH

02854456701

20220710 08: 00

23h

ATM đã hoạt động bình thương

19

A0155014

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG

C1-4 CCN PHU CUONG, XA PHU CUONG,DINH QUAN,DONG NAI

02513948958

20220710 08: 00

31h

ATM đã hoạt động bình thương

20

A0220007

CTY TRANSON VIET NAM I

KCN LUONG SON, XA HOA SON,LUONG SON,HOA BINH

02183897068

20220706 16: 20

 

ATM đã hoạt động bình thương

21

A0367002

ATM VPBANK DI AN 02

18 DI AN-TRUONG KHE,KP NHI DONG 2,DI AN,BINH DUONG

02743795929

20220710 08: 00

27h

ATM đã hoạt động bình thương

22

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220708 20: 34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/7/2022

23

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220711 09: 42

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/7/2022

24

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220710 09: 32

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/7/2022

25

A0220011

CTY TRANSON VIET NAM II

KCN LUONG SON, XA HOA SON,LUONG SON,HOA BINH

02183897068

20220711 14: 41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/7/2022

26

A0102105

ATM CONG TY TOYOSHIMA VIET NAM

LO A5-A6 CCN NHI XUAN, XA XUAN THOI,HOC MON,HO CHI MINH

02839485934

20220710 16: 58

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/7/2022

27

A0396001

VPBANK DONG VAN

185 TDP NGUYEN HUU TIEN, TX. DUY TIEN,DUY TIEN,HA NAM

 

20220710 22: 52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/7/2022

28

A0158022

CTY SUNG JIN APPARELl

THON MY LOC 1, XA VIET HUNG,VU THU,THAI BINH

02273642159

20220710 15: 20

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/7/2022


VPBank NEO