Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/5/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0159003

CONG TY TNHH YA-AJM VIET NAM

CUM CN AN DONG,NAMSACH,HAIDUONG

02203837808

20220504 22: 16

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0132029

TRUONG DH KTHC CAND

T. DHKT HAU CAN,TT HO, BAC NINH

02223893686

20220507 17: 44

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO,AN LAO, HAI PHONG

02253757799

20220508 21: 21

68h

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/5/2022

4

A0191009

CTY BAISHENG PHU THO

KHU I,TRUNGNGHIA,THANHTHUY,P.THO

02106261666

20220510 10: 56

31h

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0392001

VPBANK DIEN BIEN

260 DIEN BIEN,Q.TRUNG,H.YEN

 

20220510 11: 26

30h

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0246001

VPBANK HO NAI

44/3 QL1A, KP 8B,TAN BIEN, D.NAI

02518889379

20220510 09: 37

32h

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/5/2022

7

A0288001

VPBANK TRUONG THI

63 TRUONG THI, TP THANH HOA

02373252688

20220509 20: 22

45h

ATM đã hoạt động bình thường

8

A0132019

HTX ACE WORLD BINH AN

THON CAT,H.YENDUNG,B.GIANG

02043555565

20220510 10: 36

31h

ATM đã hoạt động bình thường

9

A0220007

CTY TRANSON VIET NAM I

KCN LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20220509 16: 27

49h

ATM đã hoạt động bình thường

10

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

TT BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20220509 15: 53

50h

ATM đã hoạt động bình thường

11

A0220003

BV DA KHOA HOA BINH 3

CU CHINH LAN, TP HOA BINH

02183897068

20220511 13: 04

28h

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/5/2022

12

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONGLA,THANHMIEN,HAIDUONG

02203837808

20220510 15: 41

50h

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/5/2022

13

A0132026

CONG TY CP QUOC TE ALPHA

LO E13-E14, CCNDN DONGTHO,B.NINH

02223893686

20220511 08: 14

33h

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/5/2022

14

A0158004

ATM CONG TY YAMANI II

XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH

02283830545

20220510 16: 12

49h

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/5/2022

15

A0158007

SONG HONG-NGHIA HUNG II

XA NGHIA THAI,NGHIAHUNG,NAM DINH

02283830545

20220511 06: 47

35h

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/5/2022

16

A0103008

CONG TY LUCKY VIETNAM I

KHU TIEU TRA,DUONG KINH,HP

02253757799

20220511 09: 12

32h

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/5/2022


VPBank NEO