Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/3/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1308002

VPBANK THANH NAM CDM

350 TRAN HUNG DAO, TP NAM DINH

02283555678

20220303 17: 16

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0158015

CONG TY TT PRO SPORT I

KHU 4A,TT NGODONG,G.THUY,N.DINH

02283830545

20220305 13: 32

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/3/2022

3

A0158016

CONG TY TT PRO SPORT II

KHU 4A,TT NGODONG,G.THUY,N.DINH

02283830545

20220305 13: 32

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/3/2022

4

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA,DUONG KINH,HP

02253757799

20220309 15: 09

42h

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0102118

ATM KY VINA

KSX TAN DINH,TXBEN CAT,BINHDUONG

02743683979

20220311 11: 22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/3/2022


VPBank NEO