Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 09/10/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0373002

VPBANK TRUNG CHANH II

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20221005 14: 07

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 11/10/2022

2

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, QUANG THO, BA DON, QUANG BINH

02323518989

20221006 21: 39

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0401001

VPBANK BAC LIEU

137 TRAN PHU, PHUONG 7, BAC LIEU, BAC LIEU

 

20221006 08: 44

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 11/10/2022

4

A0158011

SONG HONG NAM DINH II

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20221007 07: 29

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 11/10/2022

5

A0195001

VPBANK NGUYEN TRI PHUONG

05 NGUYEN HUU THO, PHUONG HOA THUAN TAY, HAI CHAU, DA NANG

02363614607

20221007 19: 01

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 11/10/2022

6

A0220003

BV DA KHOA HOA BINH 3

DUONG CU CHINH LAN, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20221008 12: 18

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 11/10/2022

7

A0242120

CONG TY CP TRANG AN

KCN THACH THAT, QUOC OAI, HA NOI

02439288880

20221008 15: 50

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO